ผู้ผลิตเบียร์ Kirin หันมาใช้ AI ในการผลิตเบียร์

21 August 17 - 14:48:56 จำนวนการเข้าดู 215 ครั้ง
ผู้ผลิตเบียร์ Kirin หันมาใช้ AI ในการผลิตเบียร์เหมือนว่าตลาดการแข่งขันเบียร์ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น บริษัทเบียร์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Kirin ได้นำ AI เข้ามาช่วยในการผลิตเบียร์ ที่สามารถกำหนดได้ทั้ง กลิ่น รส สี และปริมาณของแอลกอฮอล์ เพื่อให้ได้รสชาติใหม่ๆ


นอกจากนี้ Kirin Brewery ยังได้จับมือกับ Mitsubishi ให้เป็นผู้ช่วยในการติดตั้ง AI โดยที่ได้รวบรวมฐานข้อมูลสูตรเบียร์ย้อนหลังมากกว่า 20 ปี และด้วยด้านการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากแต่เดิมจะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ จึงต้องการลดการเสียเวลาที่จะฝึกอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญหน้าใหม่


ทั้งนี้จึงต้องคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด AI จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดเวลาและได้รสชาติของเบียร์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น


เนื่องด้วยตลาดญี่ปุ่นยังคงมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ บริษัทอย่างอายิโนะโมโต๊ะ ก็มีแผนจะนำ AI เข้ามาช่วยในการผลิตเช่นเดียวกัน